Sproge.lv

Zīmes ūdenī

Ir visādi komunikāciju kanāli -

Runājamies.

Rakstam vēstules uz vēstuļu papīra.

Sūtam meilus.

Un īsziņas telefonā.

Zīmējam vēstules smiltīs.

Ar vēdekli rādām zīmes.

Mājam ar baltu nēzdogu sveicienu.

 

Arī kuģi sazinās savā starpā -

ar kuģu karogiem.

 

Manas bildes, kā kuģu karogi.

Nes vēstījumu, ja apskata visas tās kopā.

Tie, kas zin šifru, var mēģināt izlasīt.

Prese